Mathilde Waterman

Mathilde Waterman

Pedagogisch medewerker - Groep: De Wiebeltenen

De kracht van Mathilde: geborgenheid

Als stagiaire ben ik begonnen bij 10forKIDS en nu werk ik op de Wiebeltenen-groep, vier dagen per week. Wat ik heel belangrijk vind, is dat kinderen zich echt thuis voelen. Dat kun je zelf bereiken door ze, zeker in het begin, vaak veel individuele aandacht te geven (een op een) en ook dat je alle kinderen betrekt bij het groepsproces. Een kindje dat voor het eerst komt, mag lekker dicht bij de juf zitten en krijgt de aandacht die het nodig heeft. Zo probeer ik het kind snel een gevoel van veiligheid en geborgenheid mee te geven. Ik werk op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.