Ilse Snoep

Ilse Snoep

Pedagogisch medewerkster - Groep: de Stampers

De kracht van Ilse: medezeggenschap

Ik ben begonnen als stagiaire bij 10forKIDS en werk nu als invalkracht. In mijn stagetijd merkte ik al dat 10forKIDS gaat voor een 10. Dat is aan veel zaken te merken: de verzorging, de voeding, maar vooral ook de medewerkers. En wat ik ook merk is dat de ouders hier heel betrokken zijn, maar ook dat het management dat ook is en er hierdoor een mooie samenwerking ontstaat tussen ouder en visie van 10forKIDS. Ouders kunnen altijd terecht bij mij of bij het management. Er is echt oprechte aandacht voor ouder en kind. Als stagiaire werd ik toch ook gelijk serieus genomen. ik was wel een stagiaire, maar toch mocht ik ook mijn zegje doen. Ik blijf graag bij 10forKIDS. Ik werk als invalkracht bij 10forKIDS.