Agnes Kneefel

Agnes Kneefel

Pedagogisch medewerkster - Groep: De Verkenners

Als leerkracht op de basisschool ontdekte ik dat kinderen met een faalangstige achtergrond mijn aandacht kregen. Ik vond en vind het een uitdaging om juist die kinderen op een goede manier te ondersteunen, waardoor ze zichzelf meer en meer kunnen zijn daar ga ik voor. Van de overstap naar specifiek kinderopvang heb ik geen moment spijt gehad. Met mijn Pabo achtergrond wil ik de kinderen gericht onderwijzen op het gebied van taalontwikkeling. Ik beheers ook gebarentaal. Dat kan goed van pas komen. Agnes werkt op maandag, donderdag en vrijdag bij de Verkenners.