Visie 10forKIDS

10FK-feb2015-HR20

Eigenheid

De christelijke identiteit van de kinderopvang geeft de kinderen een thuisgevoel en geborgenheid. Ook kinderen die hier minder in thuis zijn, raken snel vertrouwd met het dagelijks terugkerend ritme van Bijbel lezen en gebed. Om te kunnen handelen vanuit een oprechte visie en christelijk geloof, vraagt 10forKIDS van haar medewerkers dat ze lid zijn van één van de protestants-christelijke kerken in den Haag en omgeving.

Kwaliteit

Alle medewerkers zijn in het bezit van een beroepsdiploma. De kennis van de gehanteerde methodieken wordt onderhouden. In samenwerking met een educatieve instelling wordt toezicht gehouden op juist gebruik van de methodieken. Alle medewerkers krijgen de nodige trainingen hiervoor en de ruimte om zichzelf blijvend te ontwikkelen.

Geborgenheid

Geborgenheid is – net als eigenheid en kwaliteit – een van de pijlers waar het beleid van 10forKIDS op rust. Uw kind is onze zorg. Uw kind moet zich veilig voelen in een vertrouwde omgeving. 10forKIDS biedt geborgenheid door haar kleinschaligheid. Er wordt gewerkt in kleine groepjes en er is veel persoonlijk contact. 10forKIDS streeft naar een vaste kern van pedagogische medewerkers, zodat wisseling zoveel mogelijk beperkt blijft. Uw kind krijgt een eigen mentor toegewezen. Zij is uw vaste contactpersoon gedurende de opvang.

Doorgaande leerlijn

10forKIDS werkt samen met de protestants-christelijke Eben-Haëzerschool. 10forKIDS onderhoudt regelmatig overleg met de leerkrachten van de school zodat de lijn die is ingezet op de kinderopvang ook een vervolg krijgt binnen het basisonderwijs. Er wordt ook in z’n algemeenheid gekeken naar hoe uw kind het beste wordt voorbereid op het primair onderwijs, niet alleen de EHS maar het primair onderwijs in het bijzonder krijgt hierbij de aandacht. Uw kind vaart hier wel bij…!