Skip to content

Informatie voor ouders

10forKIDS biedt voor uw kind een veilige, hygiënische omgeving. Daarnaast vinden wij een goede communicatie met ouders onmisbaar. We stellen ons, binnen onze mogelijkheden, graag flexibel op.

huishoek 10forKIDS

Flexibiliteit

Soms is het niet vermijden dat er een dagje geruild moet worden, of dat extra opvang nodig is. In overleg komen we daar graag samen uit.

Extra opvang

Incidentele extra opvang voor een dagdeel of een hele dag is mogelijk, mits tijdig overleg hierover plaatsvindt met de locatiemanager. Toekenning van een dergelijk verzoek is afhankelijk van het aantal kinderen dat op het gewenste moment aanwezig is op de groep.

Extra opvang is mogelijk aanvullend op de afgenomen reguliere opvang.
Extra opvang is een incidentele extra (halve) dagopvang.

Ruilen

Het is mogelijk bij 10forKIDS om een dag of een dagdeel te ruilen. 10forKIDS hanteert hiervoor een ruilbeleid. U mag hiervoor een andere dag kiezen op voorwaarde dat er voldoende plek is op de stamgroep en een dag geruild kan worden tegen een dag en een dagdeel geruild kan worden tegen een dagdeel.

Baby speelhoek

Communicatie

10forKIDS biedt in samenwerking met Konnect een applicatie (app) aan.

We vinden het belangrijk en fijn om bijzondere en belangrijke momenten met u als ouder te delen via de app.

Mentorgesprekken

Uw kind krijgt een mentor toegewezen. Dit is een leidster die uw kind begeleidt bij de ontwikkeling. De mentor is ook verantwoordelijk voor de observatie. Twee maal per jaar vindt er een mentorgesprek plaats. Hierin wordt de ontwikkeling van uw kind doorgenomen. U kunt ook bij de mentor terecht met uw vragen en of haar advies vragen.

Observatiemethode

De ontwikkelingsfasen van uw kind worden geobserveerd en gevolgd. 10forKIDS hanteert hierbij het kwalitatief en hoogwaardig observatiesysteem KIJK! Het systeem richt zich niet alleen op de ontwikkeling van de motoriek en de spraak, het toetst ook de gevoelsbeleving van uw kind, het zogenaamd welbevinden. De resultaten van de observatie worden met u besproken in het mentorgesprek.

Ouderraad

10forKIDS heeft op haar vestiging een ouderraad die zoveel mogelijk zorg draagt voor de belangen van ouders en de kinderen. De ouderraad heeft adviesrecht bij een aantal belangrijke zaken, zoals het pedagogisch beleid, het voedingsbeleid en de aanpak van risico’s op het gebied van gezondheid en veiligheid van de kinderen. De ouderraad heeft regelmatig contact met de directie en een afvaardiging van het personeel.

10forPARENTS nieuwsbrief

Communicatie met de ouders vinden wij erg belangrijk. Naast de dagelijkse overdracht die u krijgt van de leidsters en kunt lezen in de app, sturen wij u onze 10forKIDS nieuwsbrieven. Hierin leest u over de themagerichte activiteiten, de extra activiteiten die wij organiseren voor ouder en kind en zijn de pedagogische aspecten nader uitgelicht.

Mobiele app

Onze app geeft dagelijks informatie over uw kind. Hier kunt u lezen of er goed gegeten, gedronken en geslapen wordt. Ook houden we bij hoe de kleine zich ontwikkelt en natuurlijk sturen we leuke foto’s! Alleen u kunt de informatie van uw eigen kind(eren) zien. U kunt ook heel gemakkelijk een berichtje sturen naar een van de pedagogisch medewerkers of iemand op het hoofdkantoor. En een ruil- of extra dag aanvragen. Super handig! 

buitenschoolse opvang

Veiligheid en hygiëne

10forKIDS werkt volgens het protocol Veiligheid en Gezondheid, een methode voor de kinderopvang. Deze methode maakt het mogelijk om op een gestructureerde manier de veiligheid en gezondheid bij 10forKIDS te waarborgen.

BHV en EHBO

Alle personeelsleden worden jaarlijks getraind op het gebied van bedrijfshulpverlening en EHBO. Elk jaar wordt er een ontruimingsoefening gehouden.

Inrichting

Bij de inrichting van de ruimtes wordt gebruik gemaakt van gecertificeerd meubilair, zodat de veiligheid van de kinderen gewaarborgd blijft. 10forKIDS vindt het belangrijk dat meubilair niet alleen van goede kwaliteit is en uitstraling heeft. Met de inrichting wil 10forKIDS laten zien dat de omgeving telt. Voor zowel uw kind als onze medewerkers wil het management zorgdragen. Een fijne omgeving haalt het beste uit uw kind en onze medewerkers…!