Communicatie

10forKIDS biedt in samenwerking met Joyn DayCare een applicatie (app) aan.

We vinden het belangrijk en fijn om bijzondere en belangrijke momenten met u als ouder te delen via de app.

Mobiele app

De app zelf geeft dagelijks informatie over uw kind. Hier kunt u lezen of er goed gegeten, gedronken en geslapen wordt. Ook houden we bij hoe de kleine zich ontwikkelt en natuurlijk sturen we leuke foto’s! Alleen u kunt de informatie van uw eigen kind(eren) zien. U kunt ook heel gemakkelijk een berichtje sturen naar een van de pedagogisch medewerkers of iemand op het hoofdkantoor. En een ruil- of extra dag aanvragen. Super handig! Als u niet gebruik kunt maken van een app, kunt u alles via de persoonlijke ouderportaal lezen.

10forPARENTS nieuwsbrief

Communicatie met de ouders vinden wij erg belangrijk. Naast de dagelijkse overdracht die u krijgt van de leidsters en kunt lezen in de app, sturen wij u onze 10forKIDS nieuwsbrieven. Hierin leest u over de themagerichte activiteiten, de extra activiteiten die wij organiseren voor ouder en kind en zijn de pedagogische aspecten nader uitgelicht.

Ouderportaal

Op onze beveiligde ouderportaal kunt u deze nieuwsbrieven ook terugvinden en hier vindt u ook informatie als:

  • de informatiebrochure van 10forKIDS
  • de protocollen waarmee 10forKIDS werkt
  • de algemene voorwaarden

De website bevat tevens foto’s van alle gebeurtenissen bij 10forKIDS. Deze wordt maandelijks geüpdatet.

Observatiemethode

De ontwikkelingsfasen van uw kind worden geobserveerd en gevolgd. 10forKIDS hanteert hierbij het kwalitatief en hoogwaardig observatiesysteem KIJK! Het systeem richt zich niet alleen op de ontwikkeling van de motoriek en de spraak, het toetst ook de gevoelsbeleving van uw kind, het zogenaamd welbevinden. De resultaten van de observatie worden met u besproken in het mentorgesprek.

Mentorgesprekken

Uw kind krijgt een mentor toegewezen. Dit is een leidster die uw kind begeleidt bij de ontwikkeling. De mentor is ook verantwoordelijk voor de observatie. Twee maal per jaar vindt er een mentorgesprek plaats. Hierin wordt de ontwikkeling van uw kind doorgenomen. U kunt ook bij de mentor terecht met uw vragen en of haar advies vragen.

Ouderraad

10forKIDS heeft op haar vestiging een ouderraad die zoveel mogelijk zorg draagt voor de belangen van ouders en de kinderen. De ouderraad heeft adviesrecht bij een aantal belangrijke zaken, zoals het pedagogisch beleid, het voedingsbeleid en de aanpak van risico’s op het gebied van gezondheid en veiligheid van de kinderen. De ouderraad heeft regelmatig contact met de directie en een afvaardiging van het personeel.