10FK-feb2015-HR08

Pedagogische visie

Algemeen

Het opvangen van kinderen is een grote verantwoordelijkheid. Ieder kind heeft liefdevolle zorg en aandacht nodig in een vertrouwde en veilige omgeving.

Pedagogische uitgangspunten

  • Het bieden van een huiselijke en veilige omgeving en uitdagende activiteiten om te leren en te ontwikkelen;
  • Respect voor de eigenheid, achtergrond en zelfstandigheid van uw kind;
  • Rust, Ruimte en Regelmaat: tijd voor spel en interactie voldoende afgewisseld met rust en structuur;
  • Samenwerking ouders: de opvoeding van uw kind is gebaseerd op samenwerking met u als ouder(-s).

Wij maken graag de nodige tijd en ruimte vrij om met elkaar van gedachten te wisselen.

Christelijke levensvisie

10forKIDS kent de christelijke levensvisie als uitgangspunt en heeft het verlangen deze levensvisie uit te dragen naar de kinderen. De Bijbel, liederen en het gebed vormen een belangrijk onderdeel van het pedagogisch beleid en de dagindeling die de kinderen worden aangeboden.

Het pedagogisch beleidskader 10forKIDS kunt u opvragen.