Leren & Ontdekken

10forKIDS wil meer bieden dan opvang alleen. Natuurlijk is de basis van goede opvang het bieden van goede zorg, maar het is veel meer dan dat. Onze plek biedt de kinderen een veilige ruimte om heerlijk te spelen en vooral om te leren en te ontdekken!

Door te spelen met andere kinderen leert uw kind ook te delen, grenzen te verkennen, op te komen voor zichzelf en vriendjes te maken.

Hele jonge kinderen en baby’s kunnen veilig spelen in grotere ruimtes. Dat is fijn!

Ze gaan dan graag op verkenningstocht. Ze observeren de andere kinderen en doen graag na. Zo leren kinderen weer van andere kinderen.

Groeien

Ieder kind verdient een goede start in de samenleving. 10forKIDS geeft uw kind een voorsprong waardoor de overgang naar de basisschool gemakkelijker wordt. Maar wat nog het meest belangrijke is: kinderen groeien enorm in zelfvertrouwen, in het ontwikkelen van sociaal emotionele vaardigheden.

Ontwikkelen

Hier zullen ze op latere leeftijd veel profijt van hebben.  Bij 10forKIDS wordt er veel voorgelezen, er worden liedjes gezongen, woordjes bijgeleerd, de kinderen leren te tellen, krijgen  inzicht in begrippen als meer en minder, groter en kleiner,  leren ze sorteren etc.  Kinderen ervaren hierbij veel spelplezier en dat is positief voor het leren lezen en schrijven op school.

Leren

Spelenderwijs neemt bepaalde druk bij kinderen af om te moeten presteren. Het is niet erg als het even niet lukt, we leren van elkaar en met elkaar. Als het dan eenmaal zover is om naar het basisonderwijs te gaan, dan zijn ze er ook echt klaar voor. Ze staan te trappelen om nog meer te leren, want ze weten uit ervaring: leren is leuk!