Kinderopvangtoeslag

Hoe regel ik mijn kinderopvangtoeslag?

U komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als u werk en zorg combineert.

Via de website toeslagen kunt u een aanvraag- en wijzigingsformulier downloaden en de aanvraag invullen. Binnen 8 weken na uw aanvraag krijgt u bericht van de belastingdienst over de hoogte van uw
toeslag kinderopvang en/of naschoolse opvang. De belastingdienst stort rond de 20e van de maand uw kinderopvangtoeslag voor de volgende maand op uw eigen rekening.

Voor het aanvragen van Kinderopvangtoeslag heeft u nodig:

  • het bruto-uurtarief
  • het LRK nummer van 10forKIDS (KDV of BSO)
  • het aantal opvanguren (aan de hand van de urenopgave die na ontvangst van het getekend
    contract aan u wordt toegezonden)
  • uw verzamelinkomen
  • uw DigiD
  • uw jaaroverzicht. Met betrekking tot de eindafrekening van de kinderopvangtoeslag dient u een
    jaaroverzicht van het aantal werkelijk gebruikte uren en de daarbij behorende kosten aan de belastingdienst te overleggen. U ontvangt dit jaaroverzicht in januari digitaal van ons.

Wilt u weten wat u na teruggaaf van de overheid en werkgever daadwerkelijk betaalt? U kunt een proefberekening voor de kinderopvangtoeslag maken om te kijken op hoeveel kinderopvangtoeslag
u mogelijk recht heeft. Wilt u liever dat wij uw aanvraag verzorgen, dan kan dat uiteraard ook.

Rekentool

Landelijk Register Kinderopvang

Voor het indienen van een aanvraag Toeslag Kinderopvang heeft u ons registratienummer van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) nodig. 10forKIDS is een van overheidswege erkend kinderdagverblijf en beschikt dan ook over dit nummer. Per opvangsoort geldt een ander nummer.