Werken bij 10forKIDS Lourense

Werken bij 10forKIDS Lourense

Het werken bij 10forKIDS bevalt mij heel goed. Hiervoor heb ik gewerkt voor een grote organisatie kinderopvang en nu ik bij een kleine kinderopvang werk, merk ik dat dit mij veel meer ligt. Dat komt grotendeels omdat ik het gevoel heb dat er bij 10forKIDS echt naar je geluisterd wordt. Je mag je eigen visie delen en input geven waardoor jezelf nog beter tot je recht komt. Dat werkt heel fijn. De stap naar het management is klein. 

Lezen op de kinderopvang
Lourense Visser pedagogisch medewerkster Blokkenbouwers 0-4 jaar
Lezen op de kinderopvang

 

Samen in gesprek

Verder merk ik dat ik op mijn werk volledig mijzelf mag zijn. En er zijn tot nu toe geen zaken geweest waarvan ik dacht hier kan ik niet achter staan. Natuurlijk zijn er wel dingen waarvan je denkt misschien kan het ook zus of zo, maar dan maak ik dat bespreekbaar. Het hele team staat open voor feedback en als  je ervan overtuigt bent dat er een manier is wat beter werkt, dan deel ik die graag.

Christelijke identiteit

Het christelijke aspect vind ik een fijne meerwaarde. Het is waardevol dat je mag bidden en Bijbel lezen met de kinderen. Hier zijn alle kinderen welkom christelijk of niet christelijk, iedereen krijgt hetzelfde te horen. Het woord van de Heere Jezus is voor iedereen bedoelt.

Leuk om binnenkort misschien wel met uw kind kennis te mogen maken..!

Lourense Visser
Pedagogisch medewerkster bij de Blokkenbouwers 0 – 4 jaar 

Lourense Visser pedagogisch medewerkster Blokkenbouwers 0-4 jaar

Compliment: Management

We zijn super blij met onze nieuwe aanwinst Lourense! Binnen no time weet je de kinderen een goed en veilig gevoel te geven en we zien in jou een rustige medewerker maar wel vol bezieling en stabiliteit. Je betrokkenheid in alles en het omzien naar de kinderen geven wij een compliment! Je bent een rijke aanvulling Lourense, we hopen dat je nog maar lang zult blijven bij ons.