Bewonderen

Bewonderen

Bij 10forKIDS benoemen wij graag positief gedrag bij de kinderen. In ons pedagogisch beleid is opgenomen het kopje: bewonderen, bekritiseren en corrigeren. Graag ga ik in op het stukje: bewonderen. Wat is bewonderen van goed gedrag en hoe geven wij hier uiting aan? Lees even met mij mee!

Bewonderen is het concreet benoemen van positief gedrag bij een kind. Het bewonderen van goed gedrag bij een kind werkt stimulerend en het kind voelt haarfijn aan dat het iets goed heeft gedaan.

Hoe doen wij dat dan dat bewonderen? 

Het benoemen van gewenst gedrag is een. Ook complimenten geven is een goed voorbeeld. Een mooi voorbeeld is het beschrijven van wat je als leidster (opvoeder) ziet of voelt: ‘Ik zie dat al het speelgoed weer netjes is opgeruimd, wat is het gezellig in het lokaal!’ ‘Ik zie dat je de ander helpt met het aantrekken van de jas, elkaar helpen is fijn!’

Complimenten geven kan op veel manieren. Belangrijk vinden wij vooral de ervaring die het kind op doet tijdens vrij spel en gerichte activiteit. Wij richten ons dan op het proces en stimuleren hiermee de eigen creativiteit. Als leidster zien we tijdens de activiteit waar het kind de nadruk op legt. Wat het kind leuk vind om te doen en op welk vlak de talenten liggen.

Plezier staat voorop

Maar het belang is vooral dat het kind plezier eraan beleeft. Het gaat dan niet om het eindproduct. Tijdens de activiteit kun je dan weer bewonderen door te benoemen wat je ziet: ‘Ik zie dat je vormen hebt getekend en de kleuren rood, geel en paars hebt gebruikt.’

Door positief te benoemen wat je ziet in gedrag en activiteit voelt het kind zich ook gezien, wat weer belangrijk is voor het zelfvertrouwen van het kind. Dit is ook een stukje persoonlijke aandacht voor het kind.

Persoonlijke aandacht

Persoonlijke aandacht voor het kind is een recht van kinderen. Dit hebben zij hard nodig en die geven wij met veel liefde. Er echt zijn voor het kind, te luisteren en te reageren en gevoelens serieus nemen. Hoe doen wij dat bij 10forKIDS?

Echte aandacht geven betekent dat we echt aanwezig zijn voor het kind. Dit doen wij door te reageren en te handelen op wat het kind nodig heeft, de behoefte zien. Ook op kindhoogte gesprekjes met hen te voeren en te knuffelen. Samen een spelletje doen en zo een op een aandacht te geven. Ook door kinderen inbreng te geven tijdens activiteit, ideeën aanhoren en het samen uitvoeren. Wil het kind tijdens de knutsel liever knippen dan scheuren? Dat kan, we reiken de materialen aan die zij nodig hebben.

Op deze manier geven wij u een kijkje hoe wij bij 10forKIDS de ontwikkeling van de persoonlijke competenties als eigenwaarde, zelfvertrouwen, creativiteit en flexibiliteit stimuleren. Door onze lieve kinderen elke dag weer liefdevol te bewonderen!

Dominique Neuteboom
Pedagogisch medewerkster BSO
& pedagogisch coach (in opleiding)

10forkids-pedagogisch-medewerker-dominique-groen