Hoe bereid je je kind voor op de basisschool?

Is kinderopvang een goede voorbereiding op de basisschool?

Zodra uw kind vier jaar is, mag het naar de kleuterschool. De grote school.. dat klinkt heel spannend voor een kind. Om de spanning wat minder te maken is het fijn als het kind hierop wordt voorbereid. Dat kan bijvoorbeeld door uw kind naar de peuteropvang te laten gaan. We zien dat steeds meer kinderen ervaring hebben opgedaan op een dagopvang of peuteropvang voordat het naar de basisschool gaat. Het kind krijgt hierdoor al een flinke dosis aan zelfvertrouwen. 

Hoe kan peuteropvang bijdragen aan een goede voorbereiding op de kleuterschool? 

Op de peuteropvang komt uw kind in aanraking met andere kinderen en samen wordt er spelenderwijs gewerkt aan de taalontwikkeling, rekenvaardigheden, muzikale ontwikkeling en leert het kind ook op sociaal emotioneel gebied ontzettend veel. Bijvoorbeeld een poosje achter elkaar stil kunnen zitten, tijdens het kringgesprek. Als je iets wilt vragen dat je je hand opsteekt. Dat er een programma gevolgd wordt dus dat betekent dat je niet zomaar alles kunt doen waar je zin in hebt. Het continue uitleg krijgen en dingen met elkaar doornemen en bespreken zorgt voor een verruiming aan woordenschat.

Is peuteropvang ook geschikt voor kinderen die niet de Nederlandse taal spreken?

Voor kinderen die thuis niet de Nederlandse taal spreken (kinderen van expats) is het extra belangrijk dat ze op jonge leeftijd naar de dagopvang gaan. Zo leren ze in een korte tijd veel nieuwe woorden en worden eventuele achterstanden ingehaald. In den Haag en in Vlaardingen hebben wij kinderen met verschillende achtergronden en nationaliteiten.

Zijn kinderen van ouders die niet christelijk zijn of hierin neutraal staan ook welkom?

Wij zijn een opvang met een christelijke identiteit. Dit betekent dat wij dagelijks met kinderen het gesprek aangaan over God en wie Jezus voor ons betekent. Dat doen wij door samen met de kinderen de Bijbel te lezen, te bidden maar ook christelijke liedjes te zingen. Iedereen is bij ons welkom. Dat iedereen zich welkom voelt, zien wij ook terug in de diversiteit aan kinderen. Dat is heel mooi om te zien.