Opvang na schooltijd

Waarom is kleinschalige buitenschoolse opvang fijn voor uw kind?

Wij bieden in den Haag en Vlaardingen naast kinderopvang (0-4 jaar) ook buitenschoolse opvang aan. Hier komen de kinderen na schooltijd bij ons spelen. De kinderen hebben dan ook allemaal een basisschool leeftijd (4-12 jaar). Onze buitenschoolse opvang is heel kleinschalig. Voor een opvang dat in een school gehuisvest is, is dat best uniek. Wij zien dat de grote kinderopvangcentra veel kinderen opvangen in een gebouw. Hierin is 10forKIDS onderscheidend. Wij zijn kleinschalig en dat voelt voor de kinderen vertrouwd en fijn. Er is veel persoonlijk contact en de kinderen krijgen zeggenschap over de vorm van activiteiten en wat ze zelf nog graag zouden willen zien aan bepaald soort speelgoed of vrijetijdsbesteding.

Wat maakt buitenschoolse opvang anders dan school?

Kinderen leren bij het afstemmen van wat er die middag gedaan wordt op de BSO om te onderhandelen met elkaar, door eerst goed naar elkaar te luisteren. Wat wil jij en wat wil ik? Debatteren zit er dan al vroeg in. Dat helpt een kind bij het vormen van een mening. Ook dat je het niet alleen kunt, maar dat je elkaar nodig hebt om het gezellig te hebben, plezier te maken en om echte vriendschappen op te bouwen. De omgeving op school is dan toch net weer even anders dan op de buitenschoolse opvang, waar het gaat om vrijetijdsbesteding, dingen doen waar je op dat moment behoefte aan hebt. Dat gaat van het rustig lezen van een donald duckje op de bank tot het maken van een kunstwerk met elkaar. 

Wat is het voordeel van buitenschoolse opvang?

Natuurlijk kunt u na schooltijd thuis uw kinderen opvangen. Alleen dan mist het vaak wel een speelkameraadje of u moet dat zelf organiseren (u brengt en haalt de kinderen weer op). Dat kost veel tijd. Voor kinderen is het ook altijd weer de vraag of het gaat lukken. Nu ontzorgen wij dat stukje en zorgen wij ervoor dat uw kind altijd met andere kinderen kan spelen. Het voelt zich gezien en gewaardeerd en de hoeveelheid aan georganiseerde activiteiten maakt dat een kind zich nooit hoeft te vervelen.