Opvang en observatie

Neem een kijkje achter de schermen.

In deze blog  neem ik jullie mee in de wereld van de observatie die leidsters maken van uw kind tijdens de dagen dat uw kind naar de opvang komt.  Want zo denken wij, de tijd dat een kind naar de opvang komt is tevens een mooie gelegenheid om je kind te volgen in de ontwikkeling. Zo kunnen wij samen met jou meekijken hoe deze ontwikkeling verloopt en iets met de informatie doen die hieruit voortkomt. 

Kennismaking en mentorgesprek

In het eerste gesprek dat je hebt met de mentor van je kind (dat is je vast contactpersoon gedurende de gehele opvangperiode) wordt aangegeven dat de mogelijkheid er is om een mentorgesprek te hebben eens in het jaar.  De mentor heeft gedurende een bepaalde periode (minimaal vier maanden, maximaal een jaar) jouw  kind gevolgd en geobserveerd en kan in dit gesprek haar observaties met je delen. Dit gebeurd tijdens het mentorgesprek.  In dit gesprek gaan wij samen met jou kijken naar de gemaakte observaties en delen wij onze bevindingen met je over de ontwikkeling van het kind. We bespreken wat de aandachtspunten in de ontwikkeling zijn en we vertellen hoe het met je kind gaat en de leuke momentjes. Ook is er ruimte voor opmerkingen/vragen vanuit jullie kant. 

Hoe ziet een observatiemoment eruit? 

De mentor gaat op een vast moment per jaar je kind observeren. Ze doet bijvoorbeeld bepaalde opdrachten met jullie kind en observeert het kind (het kind ziet het niet als een opdracht maar is gewoon aan het spelen). Het formulier wat bij de observatie ingevuld moet worden geeft inzicht in het niveau van bepaalde ontwikkelingsgebieden. Ontwikkelingsgebieden zijn per leeftijdsfase weer verschillend (immers een baby kan nog niet praten) en richt zich bijvoorbeeld op: motoriek, taalontwikkeling en zelfredzaamheid. 

Van welke observatiemethode maken wij gebruik?

Bij het verrichten van de observaties maken wij gebruik van de KIJK! Methode. Dit is een veel gebruikte observatie-instrument binnen de kinderopvang,  waarmee het ontwikkelingsverloop van jonge kinderen op verschillende ontwikkelingsgebieden over langere tijd kan worden geobserveerd en geregistreerd.  

Voorbeelden van observatiegebieden (ieder met een eigen leeftijdsfase) zijn:

  • Omgaan met zichzelf.: bij kleine kinderen kijken we of ze hun eigen handen en voeten ontdekken of zijn ze eenkennig. Zijn de kinderen iets ouder, dan kunnen we zien of hun wil sterker wordt of dat ze trots zijn als ze iets zelf gemaakt hebben. 
  • Omgaan met anderen: vindt je kind het leuk om kiekeboe te spelen, of speelt uw kind hetzelfde spel naast een ander kind. Bijvoorbeeld: ze spelen allebei met de duplo, maar allebei met hun eigen duploblokken. 
  • Zelfredzaamheid: kan je kind al met een vork en lepel eten? Gaat het met hulp naar de wc, of al helemaal zelfstandig? 
  • Spelontwikkeling: Speelt het met gebruik van fantasie bijvoorbeeld even papa of mama bellen met een telefoon of een zogenaamde telefoon (de pollepel)
  • Spraak en taalontwikkeling: begint je kind al met brabbelen, of spreekt het al 400 woorden
  • Cognitieve ontwikkeling: herinnert je kind verschillende smaken en geuren, of stelt het waarom vragen?
  • Geletterdheid: heeft je kind interesse in boeken, kan het bladzijdes omslaan van links naar rechts, houdt jullie kind van rijmwoorden, herkent het kind zijn of haar favoriete boek.
  • Gecijferdheid: kan je kind tot 10 tellen, alleen nog niet in de juiste volgorde of vergelijkt je kind de hoeveelheden: meer/minder, meeste/minst.

Dit zijn zomaar een paar voorbeelden waar wij op kunnen letten. 

Met behulp van het observatieformulier vullen we de KIJK! registratie in. Wij geven dan ook de leeftijdscategorie aan wat door middel van observatie naar boven komt als het leeftijdsniveau waarop uw kind zich bevindt.  Alle observaties blijven bewaard totdat je kind de opvang weer verlaat. 

Overdrachtsformulier

Als het kind zover is dat het naar de basisschool gaat dan kunnen wij nog een overdrachtsformulier invullen waarin is aangeven op welk ontwikkelingsniveau je kind zich bevindt. Dat kan fijn zijn voor de leerkracht op de basisschool. Het is wel aan jou of je deze informatie wilt delen met de school (het hoeft niet). 

Tenslotte

Wij observeren jullie kind alleen maar om het zo goed mogelijk te ondersteunen bij de ontwikkeling. Het is fijn om aan de hand van de observaties iets extra’s te kunnen bieden aan uw kind als het wat achterloopt, maar zeker ook als het wat vooruit loopt op de ontwikkeling. Beide constateringen verdienen de juiste aandacht. Hoe bieden wij de juiste zorg en aandacht… daar doen wij het voor! 

Je krijgt de observatieformulieren mee naar huis zodat je het thuis nog eens rustig kunt nalezen en als er vragen zijn dan kunnen die gesteld worden. 

Ik hoop dat jullie inmiddels inzicht hebben gekregen, hoe wij werken met de kijkobservatie en waar wij allemaal op letten.  Het is fijn om deze manier bij te mogen dragen aan de ontwikkeling van jullie kind!

Groetjes van Marielle