In hoeverre draagt kinderopvang bij aan de ontwikkeling van de identiteit van jullie kind…?

In mijn blog meer informatie over… kinderopvang en ontwikkeling van de identiteit van het kind.  In hoeverre draagt kinderopvang bij aan de ontwikkeling van de identiteit van jullie kind…?  Dat is nog best een interessante… lees maar eens: 

Start identiteitsontwikkeling

Wanneer we aan de identiteitsontwikkeling van kinderen denken dan zien wij dat een kind zich al op hele jonge leeftijd een eigen persoonlijkheid ontwikkelt. Het begint al bij de peuters. De peuter gaat ontdekken dat ze zelf een persoon zijn, met eigen gedachten en gevoelens. Dit hele proces gaat over de ontwikkeling van hun eigen identiteit. Ze gaan zich afvragen: wie ben ik, maar vooral ook wat wil ik. Naarmate het kind ouder wordt, krijgt het meer invloeden van buitenaf. Denk hierbij onder andere aan vriendschappen, klasgenootjes en externe opvoed(st)ers. 

Een veilige en liefdevolle omgeving

Wij bij 10forKIDS zijn ons heel erg bewust dat wij een grote invloed hebben op hun identiteitsontwikkeling. Niet alleen op individueel niveau maar ook op groepsniveau. Belangrijk hierin is het bieden van veiligheid door heel veel liefde te geven. Hierdoor voelt het kind zich gewaardeerd en voelt het zich gezien en gehoord . Dit biedt de vrijheid en het vertrouwen om het kind te laten zijn wie het wil zijn. Dit betekent ook dat wij respect hebben voor de autonomie en het ontwikkelingstempo van elk kind. Een kind de nodige ruimte geven om fouten te maken. 

Christelijk en identiteit

Als christelijke opvang zorgen wij ervoor dat de kinderen een eigen identiteit kunnen vinden in de liefde van God. Vanuit een christelijke mens- en levensbeschouwing willen wij kinderen de mogelijkheid bieden de zin van het leven te ervaren en vanuit daaruit te handelen.  Het hebben van een relatie met God is iets fijns en kinderen mogen dat op hun eigen manier ervaren en delen.

Opvang biedt ondersteuning bij het maken van de juiste keuzes

Als kinderen wat ouder worden en naar school gaan dan is de identiteitsontwikkeling nog meer aanwezig. We zien dat kinderen op de BSO dagelijks hun eigen identiteit aan het verkennen zijn.
Wij ondersteunen hen hier zoveel mogelijk in door ze zelf te laten bepalen wat ze graag willen doen. Dit stimuleert de ontwikkeling om gericht keuzes te maken.  “Waar wil ik nu mijn tijd aan geven en met wie?” Ze kiezen vrienden en leren met anderen om te gaan. 

Elke dag hebben we als groep een kring moment. Hierin staan we even stil bij een Bijbelverhaal. Aangepast aan het verhaal leren wij de kinderen hoe we de christelijke waarden en normen in ons dagelijks leven kunnen toepassen.  Zo kunnen wij ondersteuning bieden bij het maken van de juiste keuzes. Hoe gaan we met elkaar om zonder onze eigen mening aan de kant te schuiven? Hoe wisselen wij dienen en leiden af?  We leren de kinderen bijvoorbeeld gehoorzaamheid door de verhalen van Abraham te vertellen, meegaandheid zoals Jezus ons leert en Hem te volgen als een discipel. 

Kortom wij vinden uw kind heel erg waardevol en uniek. Met alle handvaten die wij hebben, willen wij jullie kinderen ondersteunen  en ze vooral zien opbloeien tot zelfstandige en liefdevolle kinderen.  Dat vind ik nu juist het mooie van dit werk binnen de kinderopvang. 

Groetjes van Annelies