Humor in de opvoeding

Kinderen zijn humoristisch! Ze halen graag grapjes uit. Als ouder is het leuk om mee te doen.
Kinderen lachen veel meer dan volwassenen. Zij kunnen tot wel 300 keer op een dag om iets lachen, terwijl wij als volwassenen vaak niet meer kunnen lachen dan 20 of 30 keer per dag.

Het is belangrijk om samen te lachen. Natuurlijk moeten we als opvoeder regels stellen en onze grenzen bewaren. Maar een grapje maken, stoeien en samen giechelen helpt om lastige situaties los te laten en kan relativerend werken voor zowel kinderen als volwassenen.

Je kunt humor heel bewust gebruiken in je opvoeding. Twee voorbeelden hiervan zijn:
– Een moeder zegt: “Nu komen. Ik ben het zat, ik heb je al drie keer geroepen. We gaan eten.”
– Een andere moeder zegt: “Uw eten staat klaar prinses. Wilt u vandaag uw zilveren bestek gebruiken?”
De kans is groot dat de tweede moeder haar kind sneller aan tafel krijgt dan de moeder die boos roept dat het kind moet komen eten. Boos worden vraagt sneller om verzet, terwijl humor vaak zorgt voor medewerking.

Kortom: humor is goed voor de opvoeding?