Deze week leerde uw kind in de ABC Engels & Me les:

• Groeten in het Engels en hebben we geleerd om te zeggen: “That’s a nice (t-shirt). Is it (red)?” en antwoorden met “Yes” or “No”.
• We gingen op reis met een speelgoedauto over de vloer: “on his toes, on his knees, and on his nose!”
• Speelden we een spelletje: ‘Red Light, Green Light’, waar we de begrippen: “stop” en “go!”, hebben geleerd. Samen met  muziek.
• Beluisterden we een Engelse rijm over koeien met verschillende kleuren: zwart, bevlekt, rood en bruin.
• We bekeken alle kleuren op een “kleurenwiel” en leerden een lied over deze kleuren: purple, yellow, and green.
•  De kinderen maakten handbewegingen bij een liedje over de kleuren van de regenboog. Red, orange, yellow, green, blue, purple—I see the rain, and the sun, and a rainbow!”
• We luisterden naar een interactief verhaal: What’s the Weather Like Today? Het verhaal ging over dieren, het weer, en kleuren.
• Zongen de kids het bekende Good-bye lied met onze puppet friend: Kikker!