10forKIDS is er voor alle ouders die het waardevol vinden dat hun kinderen een christelijke levensvisie meekrijgen in hun ontwikkeling. Ook ouders die dit misschien niet direct meegeven in de thuisopvoeding, maar een christelijke levensvisie waarderen of hier neutraal in staan, zijn van harte welkom in onze kinderopvang in het Statenkwartier – Den Haag.

Ontdek de peuterochtend bij 10forKIDS. Nu nieuwe plekken beschikbaar!

Eigenheid

De christelijke identiteit van de kinderopvang geeft de kinderen een thuisgevoel en geborgenheid.

Kwaliteit

Alle medewerkers zijn in het bezit van een beroepsdiploma. De kennis van de gehanteerde methodieken wordt onderhouden.

Betrouwbaarheid

Betrouwbaarheid en veiligheid zijn - net als eigenheid en kwaliteit - de pijlers waar het beleid van 10forKIDS op rust.

Samenwerking

10forKIDS werkt samen met de protestants-christelijke Eben-Haëzerschool.

Maak meteen een kennismakingsafspraak Contact

Onze groepen

Alle kinderen tellen mee en krijgen zoveel mogelijk persoonlijke aandacht.
Peuteropvang_250x250

Peuteropvang

Dagopvang_250x250

Dagopvang

BSO_250x250

BSO

10forKIDS is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7:30 tot 18:30 uur.

De Stampers en Wiebeltenen zijn de twee stamgroepen voor de dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar. De Hoogvliegers is onze peutergroep. Ze komen alleen in de ochtend bij elkaar. Op onze Buitenschoolse Opvang komen de kinderen na schooltijd en tijdens de vakanties gezellig bij ons spelen.

De christelijke identiteit van de kinderopvang geeft de kinderen een thuisgevoel en geborgenheid

10forKIDS

Het team van 10forKIDS

Bewust en met plezier bijdragen aan een evenwichtige ontwikkeling van uw kind(-eren).

10forKIDS is een organisatie die een veilige, vertrouwde en liefdevolle omgeving biedt aan uw kinderen.

Onze christelijke pedagogische medewerkers willen bewust en met plezier bijdragen aan een evenwichtige ontwikkeling van uw kind (-eren) die u aan ons toevertrouwt. Professionaliteit en persoonlijkheid is wat u van 10forKIDS mag verwachten.

10forKIDS biedt uw kind een veilige, vertrouwde en liefdevolle omgeving. Uw kind verdient de beste start.